Rice Runners 2024

Velkommen til Rice Runners!Rice Runners er Mercy Outreach’s årlige sponsorløb. Løbet foregår samme dag forskellige steder i landet.


Vær med til Rice Runners d. 16. Juni 2024